Правила прийому на навчання до Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ в 2020 році (бакалавр)

Додаток 1 (Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання)

Додаток 2 (Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на другий та третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця))

Додаток 3 (Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти)

Додаток 4 (Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка)

Додаток 5 (Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту)

Додаток 6 (Положення про професійно-психологічне тестування вступників спеціальності 272 Авіаційний транспорт за освітньо-професійними програмами «Аеронавігація» і «Льотна експлуатація повітряних суден»)

Додаток 7 (Методики професійно-психологічного тестування вступників спеціальності 272 Авіаційний транспорт за освітньо-професійними програмами «Аеронавігація» і «Льотна експлуатація повітряних суден»)

Додаток 8 (Положення про перевірку рівня фізичної підготовки вступників спеціальності 272 Авіаційний транспорт за освітньо-професійними програмами «Аеронавігація» і «Льотна експлуатація повітряних суден»)

Додаток 9 (Методика з перевірки рівня фізичної підготовки вступників спеціальності 272 Авіаційний транспорт освітньо-професійні програми «Аеронавігація» і «Льотна експлуатація повітряних суден»)

Додаток 10 (Положення про апеляційну комісію та порядок подання і розгляд апеляцій)

Додаток 11 (Порядок поселення курсантів і студентів в гуртожиток)

Правила прийому на навчання до Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ в 2020 році (молодший бакалавр)