Завідувач навчально-методичного кабінету, методист першої категорії

Білик Алла Олександрівна

Основними завданнями навчально-методичного кабінету Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ є:

  • сприяння реалізації ефективних методів освітнього процесу в коледжі, покращення навчально-методичної роботи, розповсюдження передового досвіду, допомога в удосконаленні педагогічного та методичного рівня молодих викладачів, сприяння впровадженню нових форм і методів навчання, створення і погодження стандартів коледжу, щодо змісту і оформлення складових комплексів навчально-методичної документації дисциплін згідно навчальних планів відповідних спеціальностей;
  • розробка, облік та зберігання Положень, іншої нормативної та розпорядчої документації відносно роботи Навчального відділу;
  • організація підготовки документації для ліцензування спеціальностей та акредитації освітньо-професійних програм спеціальностей;
  • контроль розробки комплектів навчально-методичної документації дисциплін педагогічними працівниками, які забезпечують освітній процес здобувачів вищої освіти в коледжі відповідно освітньо-професійним програмам та стандартам вищої освіти;
  • надання консультативної допомоги викладачам щодо підготовки навчально-методичної документації;
  • організація та проведення атестації педагогічних працівників;
  • підготовка матеріалів до проведення Педагогічної та Методичної ради, надання інформації учасникам, оформлення протоколів, тощо.

Склад навчально-методичного кабінету:

БІЛИК Алла Олександрівна – завідувач навчально-методичного кабінету, методист першої категорії;

БОРИСЕНКО Оксана Миколаївна – методист навчально-методичного кабінету навчального відділу ;

ЯКИМЕЦЬ Інна Миколаївна – методист відділення економічних спеціальностей та загальноосвітньої підготовки навчального відділу;

ШАПОВАЛОВА Тетяна Анатоліївна – завідувач лабораторії навчального відділу.

Контактна інформація:

тел. (05366) 3-11-30

Е-mail: nmk.nv.klk@gmail.com