Голова циклової комісії авіаційного транспорту, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Яцина Євген Володимирович

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Циклова комісія Безпеки польотів Кременчуцького льотного училища цивільної авіації була створена у 1960 році. Потім шляхом реорганізації та злиття у 2007 році вона була перейменована в циклову комісію Льотної експлуатації повітряних суден. В 2017 році шляхом злиття з цикловою комісією Конструкції та експлуатації повітряних суден і авіаційних двигунів, Пально-мастильних матеріалів  циклова комісія Льотної експлуатації повітряних суден була перейменована в циклову комісію Авіаційного транспорту відділення авіаційного транспорту, електроенергетики та управління. У 2019 році циклова комісія у складі   Кременчуцького льотного коледжу увійшла до складу Харківського національного університету внутрішніх справ.

До складу циклової комісії входять 28 викладачів, і всі вони висококваліфіковані  спеціалісти. Це три доктори наук, три кандидати наук, три доценти, два професори, один старший науковий співробітник, 16 спеціалістів вищої категорії, 5 викладачів-методистів, 3 спеціаліста 1 категорії, 5 спеціалістів. Циклова комісія проводить різнобічну наукову діяльність.

Циклова комісія – команда спеціалістів високої кваліфікації, основним завданням якої є підготовка кваліфікованих конкурентоспроможних фахівців для системи Міністерства внутрішніх справ України (авіаційних підрозділів Національної поліції України, Національної Гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби України) та для підприємств різних форм власності та роду діяльності з різних спеціальностей: аеронавігації, конструкції та експлуатації повітряних суден та авіаційних двигунів, пально-мастильних матеріалів, авіоніки. Шляхом поєднання високого рівня фундаментальної, спеціалізованої та практичної підготовки курсантів та студентів навчає їх вільно орієнтуватися в складному світі соціально-економічних проблем.

Головним завданням циклової комісії є організація та здійснення на високопрофесійному науково-методичному рівні навчально-виховного процесу з теоретичних та практичних дисциплін з урахуванням вимог Болонського процесу.

Основними напрямами роботи циклової комісії є:

 • розробка методичного забезпечення навчального процесу, яке відповідає сучасним вимогам до підготовки спеціалістів високого рівня;
 • впровадження інноваційних технологій навчання та форм організації освітнього процесу через використання різноманітних форм і методів навчання;
 • робота з обдарованими курсантами та студентами, розвиток їх інтелекту та зацікавленості;
 • індивідуалізація навчальної діяльності з врахуванням здібностей та психологічних особливостей курсантів та студентів;
 • підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.
 • проведення зустрічей курсантів з фахівцями - практиками;
 • участі в організації студентських наукових конференцій

Перелік основних навчальних дисциплін, які викладаються цикловою комісією Авіаційного транспорту відділення авіаційного транспорту, енергетики та адміністрування Харківського національного університету внутрішніх справ у 2019/2020 навчальному році:

 • Принципи польоту вертольотів
 • Динаміка польоту
 • Повітряне право та організація повітряного руху
 • Авіаційне законодавство
 • Експлуатаційні процедури вертольотів
 • Льотні характеристики вертольотів
 • Безпека польотів
 • Авіаційна безпека
 • Аеродроми 
 • Аерогідрогазодинаміка
 • Людський фактор
 • Можливості та обмеження людини
 • Гідравліка і ГМС
 • Технічна діагностика та неруйнівний контроль
 • Навігація (Радіонавігація)
 • Метеорологія
 • Основи охорони праці
 • Біологія і екологія
 • Безпека життєдіяльності
 • Пально-мастильні матеріали
 • Контроль якості та сертифікація пально-мастильних матеріалів
 • Засоби заправлення пально-мастильними матеріалами
 • Фізико-хімічні методи аналізу та технологія пально-мастильних  матеріалів
 • Автоматизація технологічних процесів в аеропортах
 • Організація наземного обслуговування в аеропортах
 • Технічна експлуатація авіаційної наземної техніки
 • Термодинаміка та теплопередача
 • Теорія теплових двигунів
 • Конструкція авіаційної  техніки та її експлуатація
 • Конструкція і експлуатація авіаційних двигунів
 • Конструкція і експлуатація вертольоту
 • Технічне обслуговування та ремонт авіаційної техніки
 • Технології монтажу конструкцій повітряних суден та авіаційних двигунів

ВИКЛАДАЧІ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Тягній Володимир Григорович,

викладач циклової комісії авіаційного транспорту

кандидат технічних наук, старий науковий співробітник

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Козловська Тетяна Федорівна

викладач циклової комісії авіаційного і транспорту

кандидат хімічних наук, доцент

спеціаліст вищої категорії

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Турсунов Абдурахім Турсунович

викладач циклової комісії авіаційного транспорту

спеціаліст вищої категорії

викладач-методист

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Бухаров Юрій Васильович

викладач циклової комісії авіаційного транспорту

спеціаліст вищої категорії

викладач-методист

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Дерев’янко Іван Григорович,

викладач циклової комісії  авіаційного транспорту

спеціаліст вищої категорії

викладач-методист

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Царенко Андрій Олександрович

викладач циклової комісії авіаційного транспорту

спеціаліст вищої категорії

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Реута Алла Володимирівна

викладач циклової комісії авіаційного транспорту

спеціаліст вищої категорії

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Панченко Віктор Іванович

викладач циклової комісії авіаційного транспорту

спеціаліст вищої категорії.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Сиволожська Валентина Миколаївна

викладач циклової комісії авіаційного транспорту

спеціаліст вищої категорії

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Журід Володимир  Іванович

викладач циклової комісії авіаційного транспорту

спеціаліст вищої категорії

Пономаренко Анатолій Володимирович

викладач циклової комісії  авіаційного транспорту

спеціаліст вищої категорії

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Гвоздік Станіслав Денисович

викладач циклової комісії авіаційного транспорту

спеціаліст вищої категорії

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Яніцький Анатолій Анатолійович

викладач циклової комісії авіаційного транспорту,

спеціаліст

Нальотова Наталія Ігорівна

викладач циклової комісії авіаційного транспорту

спеціаліст першої категорії

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Білаш Тетяна Анатоліївна

викладач циклової комісії авіаційного транспорту

спеціаліст першої категорії

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Дрогомерецька Ганна Валеріївна

викладач циклової комісії авіаційного транспорту

спеціаліст першої категорії

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Дєрябіна Інна Олексіївна

викладач циклової комісії авіаційного транспорту,

спеціаліст вищої категорії

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Давітая Олена Вікторівна

завідувач лабораторією фізико-хімічних методів аналізу

викладач циклової комісії авіаційного транспорту

спеціаліст вищої категорії

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Олійник Юрій Леонтійович

викладач циклової комісії авіаційного транспорту,

спеціаліст

Ножнова Марина Олександрівна

викладач циклової комісії авіаційного транспорту,

спеціаліст

Коваль Ігор Миколайович

завідувач лабораторією аеродинаміки та динаміки польотів

Маненко Михайло Олексійович

лаборант лабораторії діагностики, ТО

та ремонту ПС і АД циклової комісії

авіаційного транспорту

Яцина Єлизавета Ігорівна

лаборант лабораторії конструкції вертольоту Мі-8

циклової комісії авіаційного транспорту

Тихонова Олена Федорівна

лаборант лабораторії кабінних процедур вертольоту Мі-2

циклової комісії авіаційного транспорту

Гладких Інна Сергіївна

лаборант лабораторії хімії циклової комісії авіаційного транспорту