Голова циклової комісії Аеронавігації, спеціаліст

Ножнова Марина Олександрівна

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Циклова комісія Безпеки польотів Кременчуцького льотного училища цивільної авіації була створена у 1960 році. Потім шляхом реорганізації та злиття у 2007 році вона була перейменована в циклову комісію Льотної експлуатації повітряних суден. В 2017 році шляхом злиття з цикловою комісією Конструкції та експлуатації повітряних суден і авіаційних двигунів, Пально-мастильних матеріалів  циклова комісія Льотної експлуатації повітряних суден була перейменована в циклову комісію Авіаційного транспорту відділення авіаційного транспорту, електроенергетики та управління. У 2019 році циклова комісія у складі   Кременчуцького льотного коледжу увійшла до складу Харківського національного університету внутрішніх справ. У 2020 році циклова комісія Авіаційного транспорту перейменувалася у Циклову комісію Аеронавігації.

До складу циклової комісії входять викладачі, які є висококваліфікованими спеціалістами. Це один доктор наук, три кандидати наук, два доценти, один професор, один старший науковий співробітник. Циклова комісія проводить різнобічну наукову діяльність.

Циклова комісія – команда спеціалістів високої кваліфікації, основним завданням якої є підготовка кваліфікованих конкурентоспроможних фахівців для системи Міністерства внутрішніх справ України (авіаційних підрозділів Національної поліції України, Національної Гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби України) та для підприємств різних форм власності та роду діяльності з різних спеціальностей: аеронавігації, конструкції та експлуатації повітряних суден та авіаційних двигунів, пально-мастильних матеріалів, авіоніки. Шляхом поєднання високого рівня фундаментальної, спеціалізованої та практичної підготовки курсантів та студентів навчає їх вільно орієнтуватися в складному світі соціально-економічних проблем.

Головним завданням циклової комісії є організація та здійснення на високопрофесійному науково-методичному рівні навчально-виховного процесу з теоретичних та практичних дисциплін з урахуванням вимог Болонського процесу.

Основними напрямами роботи циклової комісії є:

 • розробка методичного забезпечення навчального процесу, яке відповідає сучасним вимогам до підготовки спеціалістів високого рівня;
 • впровадження інноваційних технологій навчання та форм організації освітнього процесу через використання різноманітних форм і методів навчання;
 • робота з обдарованими курсантами та студентами, розвиток їх інтелекту та зацікавленості;
 • індивідуалізація навчальної діяльності з врахуванням здібностей та психологічних особливостей курсантів та студентів;
 • підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.
 • проведення зустрічей курсантів з фахівцями - практиками;
 • участі в організації студентських наукових конференцій

Перелік основних навчальних дисциплін, які викладаються цикловою комісією Аеронавігації КЛК ХНУВС у 2020/2021 навчальному році:

 • Вступ до спеціальності (основи авіації МВС України)
 • Принципи польоту вертольотів
 • Динаміка польоту
 • Повітряне право та організація повітряного руху
 • Авіаційне законодавство
 • Експлуатаційні процедури вертольотів
 • Льотні характеристики вертольотів
 • Безпека польотів
 • Авіаційна безпека
 • Аеродроми 
 • Аерогідрогазодинаміка
 • Людський фактор
 • Можливості та обмеження людини
 • Гідравліка і ГМС
 • Навігація (Радіонавігація)
 • Метеорологія

ВИКЛАДАЧІ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Тягній Володимир Григорович

викладач циклової комісії

кандидат технічних наук, старий науковий співробітник

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Пєшков Вадим Володимирович

Перший заступник директора коледжу з забезпечення безпеки польотів,

викладач-методист циклової комісії,

спеціаліст вищої категорії

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Шмельова Тетяна Федорівна

Доктор технічних наук, професор

викладач циклової комісії

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Павленко Олександр Володимирович

кандидат технічних наук, доцент,

викладач циклової комісії

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Алєксєєв Олег Миколайович

Кандидат технічних наук, спеціаліст

викладач циклової комісії

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Тарасцев Андрій Георгійович

кандидат технічних наук, доцент

викладач циклової комісії,

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Журід Володимир  Іванович

викладач циклової комісії,

спеціаліст вищої категорії

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

 

Шорохов Ігор Володимирович

викладач циклової комісії,

спеціаліст

Гіносян Дмитро Арестакесович

викладач циклової комісії,

спеціаліст

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Ємець Валерій Володимирович

викладач циклової комісії,

спеціаліст

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Лосєв Олександр Михайлович

викладач циклової комісії,

спеціаліст

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Круглов Геннадій Володимирович

викладач циклової комісії,

спеціаліст

Олійник Юрій Леонтійович

викладач циклової комісії,

спеціаліст

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Разумов Дмитро Юрійович

завідувач лабораторії