Голова циклової комісії філологічних дисциплін,
спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Савченко Оксана Анатоліївна

Предметна комісія мовної підготовки була заснована у 1997-1998 навчальному році у складі циклової комісії соціально-економічних дисциплін. У 2001-2002 навчальному році була реорганізована у циклову комісію української та іноземної мов. З червня 2020 року перейменована у циклову комісію філологічних дисциплін. На цикловій комісії працює вісім викладачів, серед яких один викладач — спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, чотири викладачі - спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії, два викладачі — спеціалісти першої кваліфікаційної категорії та один викладач-спеціаліст.

Стратегія (напрями реалізації місії)

Циклова комісія – це фахівці високого рівня професіоналізму, які навчають студентів і курсантів орієнтуватися у мовознавчому та літературознавчому процесах сьогодення шляхом:
 розробки навчально-методичного забезпечення навчального процесу, яке відповідає сучасним вимогам до підготовки фахівців високого професійного рівня;
 організація засідань, обговорень та дискусій з актуальних питань мовознавчого та літературознавчого напрямів;
 активної співпраці з іншими вищими навчальними закладами, зокрема з відомими представниками мовознавчої і літературознавчої галузей, представниками освітянських кіл і громадських організацій, які представляють наукові осередки різних регіонів України;
 організації зустрічей студентів і курсантів із залученням працівників авіаційно-технічної, економічної та логістичної галузей;
 активної участі у роботі всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій;
 керівництво науковими дослідженнями, проблемно-пошуковими групами та науковими гуртками студентів і курсантів;
 участі в організації студентських наукових конференцій;
 проведення виховної та організаторської роботи зі студентами та курсантами кураторами навчальних груп;
 активна участь у профорієнтаційній роботі, зокрема відвідування, зустрічі і проведення бесід з учнями, педагогічними колективами шкіл та батьками.

Завданням циклової комісії є організація та здійснення на високопрофесійному науково-методичному рівні навчально-виховного процесу з мовознавчих та літературознавчих дисциплін з урахуванням вимог Болонського процесу.

Пріорітетними напрямами розвитку циклової комісії є:

 підготовка кваліфікованих фахівців для системи Міністерства внутрішніх справ України, інших міністерств, центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій України;
 навчання курсантів і студентів досконало володіти українською та англійською мовами;
 виховання патріотизму, поваги до державної мови, культури, традицій, до українського народу, шанобливе ставлення до носіїв англомовних країн;
 вдосконалення та підвищення фахової підготовки викладачів циклової комісії для успішного виконання професійної діяльності фахівця;
 вдосконалення навичок курсантів і студентів для вміння застосовувати державну та іноземну мови у професійній діяльності;
 мовознавчі, методичні та педагогічні напрямки взаємопов'язаного навчання різних видів мовленнєвої діяльності;
 організація та здійснення на високому рівні навчально-методичної та наукової роботи з навчальних дисциплін, які викладаються на цикловій комісії;
 розробка нових педагогічних ідей та практик;
 впровадження досягнень кращого світового педагогічного досвіду, що сприяє вдосконаленню шляхів і методів підвищення якості знань курсантів і студентів;
 використання нових форм організації навчання разом з комп`ютеризацією навчального процесу;
 впровадження шляхів поповнення словникового запасу мови, психолінгвістичні аспекти підвищення ефективності викладання української та англійської мов;
 удосконалення професійно-орієнтованої самостійної мовної та іншомовної підготовки як фактор підвищення ефективності професійної діяльності фахівців в авіаційно-технічній, логістичній та економічній галузях;
 проведення мовної підготовки постійного складу коледжу.


Перелік навчальних дисциплін, які викладаються цикловою комісією Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ у 2019/2020 навчальному році:
▪ Українська мова
▪ Українська література
▪ Зарубіжна література
▪ Іноземна мова
▪ Українська мова (за професійним спрямуванням)
▪ Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
▪ Організація сучасного діловодства
▪ Професійна англійська мова
▪ Підготовка та виконання польотів на МПЛ: Фразеологія радіообміну

ВИКЛАДАЧІ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Чижова Людмила Іванівна

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Іванченко Людмила Володимирівна

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Гужина Світлана Андріївна

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Гардаш Валентина Вікторівна

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Чередник Світлана Олексіївна

викладач циклової комісії

спеціаліст першої кваліфікаційної категорії

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Бакута Сергій Валерійович

викладач циклової комісії

спеціаліст першої кваліфікаційної категорії

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Коверсун Наталія Анатоліївна

викладач циклової комісії, спеціаліст

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Контактна інформація:

Адреса: Україна, м. Кременчук, Полтавська обл., вул. Перемоги, 17/6, старий корпус КЛК - №1, каб. 25, 48, 50, 52-53, 55, 56, 58, 59.

Телефон(0536)3-01-38

E-Мail: uim.nv.klk@gmail.com