Т.в.о. завідувача навчально-методичної лабораторії, кандидат технічних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач циклової комісії фізико-математичних дисциплін та інформатики

Владов Сергій Ігорович

Навчально-методична лабораторія – структурний підрозділ навчального відділу Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ, створений у 2013 році шляхом реорганізації відділення організації, обліку і керування навчальним процесом, головною метою якого є ефективне планування, організація та контроль навчального процесу, і призначений для розробки та здійснення заходів організаційного характеру, які спрямовані на  підвищення якості освітнього процесу.

Основними завданнями навчально-методичної лабораторії є планування, організація та контроль освітнього процесу у відповідності до навчальних і робочих навчальних планів. Для виконання покладених завдань навчально-лабораторія здійснює такі функції:

 1. Планування освітнього процесу, що включає в себе:
 • розрахунок годин навчального плану на навчальний період за семестрами і курсами навчання;
 • визначення структурно-логічної послідовності вивчення навчальних дисциплін;
 • визначення термінів взаємоузгоджень навчальних дисциплін між собою.
 1. Організація розробки навчальних планів спеціальностей та робочих навчальних планів навчальних груп.
 2. Розрахунок та облік навчального навантаження педагогічних та інших працівників коледжу.
 3. Організація щорічного внесення змін до робочих навчальних планів.
 4. Формування зведених даних для диспетчерів до складання розкладу навчальних занять.
 5. Щорічне формування графіку освітнього процесу коледжу.
 6. Підготовка довідок з функціональної діяльності лабораторії, розробка і оформлення статистичних і інформаційних звітів щодо діяльності навчального відділу коледжу.

До складу навчально-методичної лабораторії входить диспетчерська, головною функцією якої є складання розкладу навчальних занять з урахуванням:

 • забезпечення безперервності навчального процесу протягом навчального дня, а також рівномірного розподілу навчальної роботи курсантів (студентів) протягом навчального тижня;
 • рівномірного розподілу занять між навчальними дисциплінами, чередуючи їх між собою, планування, по можливості, заняття в лабораторіях і на тренажерах у кінці навчального дня після теоретичних занять;
 • вимушеної необхідності заміни занять, спланованих у розкладі, у зв’язку з хворобою викладача, його від’їзду на курси підвищення кваліфікації, стажування або у відрядження;
 • планування занять зі слухачами, КПК і іноземними слухачами і складення окремого розкладу, без суттєвих змін стабільного розкладу занять курсантів (студентів).