Голова циклової комісії економіки та управління, кандидат економічних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Цимбалістова Олена Абдурахимівна

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Циклова комісія економіки та управління є структурним підрозділом відділення планування навчального процесу загальноосвітньої підготовки навчального відділу  Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ.

До складу циклової комісії ходять висококваліфіковані спеціалісти, серед яких два доктора економічних наук, чотири  кандидати економічних наук, один кандидат педагогічних наук, два мають вчене звання професора, один академік Академії економічних наук, викладачі вищої категорії, викладачі-методисти.

Циклова комісія економіки та управління здійснює підготовку здобувачів за наступними спеціальностями:

Галузь знань Спеціальність Освітньо-професійна програма Освітній ступінь/ освітньо-кваліфікаційний рівень
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Логістика Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Організація обслуговування на транспорті освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст
Організація обслуговування на транспорті фаховий молодший бакалавр
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік і аудит Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Бухгалтерьский облік освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст
Бухгалтерьский облік фаховий молодший бакалавр
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (оптова та роздрібна торгівля) Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Головною метою циклової комісії є: поєднання високого рівня фундаментальної, спеціалізованої та практична підготовки здобувачів вищої освіти, формуванням логістичного мислення, фахових компетентностей для успішного здійснення  професійної діяльності в царині авіаційної безпеки. Досягнення сукупності цілей – це ідеал, до якого слід   прагнути.

Головне завдання циклової комісії: підготовка кваліфікованих фахівців для системи Міністерства внутрішніх справ України (авіаційних підрозділів Національної поліції України, Національної Гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби України) та для підприємств різних форм власності та роду діяльності у напрямку новітніх методів управління транспортними та логістичними системами; логістичного забезпечення інноваційної активності авіаційних підприємств, формування системи управління вантажопотоками; управління та організація облікового процесу на підприємстві всіх форм власності з метою оптимізації та мінімізації витрат пов’язаних з господарською діяльністю підприємства.

 

Пріоритетні напрями наукових досліджень на цикловій комісії економіки та управління

1

Концептуальні аспекти принципової логістичної методики управління діяльністю підприємства

2

Інноваційні технології на транспорті

3

Сучасні тенденції та напрями вдосконалення обліку, аудиту і оподаткування

4

Підвищення конкурентоспроможності української економіки як фактор економічного зростання в умовах глобалізації

ВИКЛАДАЧІ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Харченко Марина Валеріївна

викладач циклової комісії

кандидат економічних наук

викладач вищої категорії

викладач-методист.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Ковальський Василь Степанович

викладач циклової комісії

доктор економічних наук, професор

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Юденко Євген Володимирович

викладач циклової комісії

кандидат економічних наук

викладач вищої категорії

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Черніхова Олена Сергіївна

викладач циклової комісії

спеціаліст другої категорії

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Сумець Олександр Михайлович 

викладач, зовнішній сумісник циклової комісії

доктор економічних наук

кандидат технічних наук

професор, академік Академії економічних наук України

професор кафедри менеджменту та публічного адміністрування Національного фармацевтичного університету м. Харків

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Кравченко Наталія Володимирівна

викладач, внутрішній сумісник циклової комісії

викладач вищої категорії

викладач-методист

завідувач відділення планування навчального процесу загальноосвітньої підготовки навчального відділу КЛК ХНУВС

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Смерічевська Світлана Василівна 

викладач, зовнішній сумісник циклової комісії

доктор економічних наук, професор

професор кафедри логістики НАУ

Експерт Українського логістичного альянсу (УЛА) з питань інноваційної логістики та стратегічного управління ланцюгами поставок.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Хиль Людмила Петрівна

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої категорії

викладач-методист

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

 

Бондаренко Людмила Федорівна

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої категорії

викладач-методист

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Бондарець Олена Миколаївна

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої категорії

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Водолазська Наталія Вікторівна

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої категорії

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

 

Пушкар Олена Іванівна

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої категорії

викладач – методист

кандидат економічних наук

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

 

Носач Ірина Володимирівна

викладач циклової комісії

кандидат педагогічних наук

спеціаліст вищої категорії

викладач – методист

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

 

Луценко Галина Павлівна

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої категорії

викладач-методист

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Старчик Наталія Валентинівна

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої категорії

викладач-методист

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Контактна інформація:

Адреса: 39605, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук,

вул. Гоголя 5 Новий корпус КЛК №2, к.404, 204

E-mail: mot.nv.klk@gmail.com

Приймальна комісія:

тел. (05366) 3-11-18; 3-72-33