Голова циклової комісії менеджменту організацій транспорту кандидат економічних наук

Цимбалістова Олена Абдурахимівна

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Циклова комісія менеджменту організацій транспорту є структурним підрозділом відділення авіаційного транспорту, електроенергетики та управління навчального відділу Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ.

До складу циклової комісії ходять висококваліфіковані спеціалісти, серед яких один доктор економічних наук, три кандидата економічних наук, один кандидат технічних наук, один має вчене звання професора, викладачі вищої категорії, викладачі-методисти.

Головною метою циклової комісії є:  поєднання високого рівня фундаментальної, спеціалізованої та практична підготовки студентів,формуванням логістичного мислення, фахових компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності в царині авіаційної безпеки. Досягнення сукупності цілей – це ідеал, до якого слід прагнути. Головне завдання циклової комісії: підготовка кваліфікованих фахівців для системи Міністерства внутрішніх справ України (авіаційних підрозділів Національної поліції України, Національної Гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби України) та для підприємств різних форм власності та роду діяльності у напрямку новітніх методів управління транспортними та логістичними системами, логістичного забезпечення інноваційної активності авіаційних підприємств, формування системи управління вантажопотоками з метою оптимізації та мінімізації витрат руху товару і вантажопереробки. На цикловій комісії викладається більше 50 навчальних дисциплін, основні з яких: «Основи менеджменту»; «Менеджмент на транспорті»; «Маркетинг»; «Комерційна діяльність на транспорті»; «Вантажознавство»; «Транспортно-експедиційна діяльність»; «Технологія і організація перевезень»; «Управління персоналом»; «Організація міжнародних перевезень»; «Економіка логістики»; «Інвестиційно-інноваційний менеджмент»; «Операційний менеджмент»; «Основи логістики та управління ланцюгами поставок»; «Планування логістичної діяльності»; «Проектування логістичних процесів»; «Управління логістичними проектами»; «Ризик-менеджмент»; «Системний підхід в логістиці»; «Складська логістика та управління запасами»; «Стратегічний менеджмент»; «Товарознавство в логістиці»; «Управління взаємовідносинами з клієнтами»; «Управління якістю логістичних робіт і послуг»; «Логістичне обслуговування»; «Управління матеріальним постачанням»; «Геологістика»; «Логістичний контролінг»; «Логістичний інжиніринг» тощо.

Напрями наукових досліджень:
- теоретичні і прикладні проблеми логістики;
- транспортна логістика;
- логістичне забезпечення інноваційної активності авіакомпанії на ринку авіатранспортних послуг;
- планування логістичної діяльності авіаційних підприємств;
- інноваційна діяльність логістичних підприємств у сучасному світі;
- управління логістичними витратами;
- управління експрес-доставкою вантажів;
- логістичний підхід до формування ринку транспортних послуг.

Контактна інформація:
Адреса: 39605, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Гоголя 5, Новий корпус КЛК №2, 4 поверх, к.404
(викладацька циклової комісії менеджменту організацій транспорті)
E-Mail:  mot.nv.klk@gmail.com
Приймальна комісія:тел.
(05366) 3-11-18; 3-72-33

ВИКЛАДАЧІ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Харченко Марина Валеріївна

викладач циклової комісії

кандидат економічних наук

викладач вищої категорії

викладач-методист.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Юденко Євген Володимирович

викладач циклової комісії

кандидат економічних наук

викладач вищої категорії

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Черніхова Олена Сергіївна

викладач циклової комісії

спеціаліст

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Головенський Володимир Васильович

викладач, внутрішній сумісник циклової комісії

кандидат технічних наук

заступник начальника комерційного відділу КЛК ХНУВС

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Кравченко Наталія Володимирівна

викладач, внутрішній сумісник циклової комісії

викладач вищої категорії

викладач-методист

завідувач відділення економічних спеціальностей та загальноосвітньої підготовки навчального відділу КЛК ХНУВС

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Смерічевська Світлана Василівна 

викладач, зовнішній сумісник циклової комісії

доктор економічних наук, професор

професор кафедри логістики НАУ

Експерт Українського логістичного альянсу (УЛА) з питань інноваційної логістики та стратегічного управління ланцюгами поставок.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Контактна інформація:

Адреса: 39605, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук,

вул. Гоголя 5, Новий корпус КЛК №2

 4 поверх, к.404 (викладацька циклової комісії менеджменту організацій транспорті)

E-Mail: mot.nv.klk@gmail.com

Приймальна комісія: тел. (05366) 3-11-18; 3-72-33