Голова циклової комісії фізико-математичних
дисциплін та інформатики
спеціаліст вищої категорії
викладач-методист

Пилипенко Людмила Миколаївна

Циклова комісія фізико-математичних дисциплін та інформатики є структурним підрозділом відділення економічних спеціальностей та загальноосвітньої підготовки КЛК Харківського національного університету внутрішніх справ була створена у 2011 році. В складі циклової комісії працюють досвідчені викладачі, які мають відповідну фахову вищу освіту, серед них –2 кандидати наук, 1 доцент, 5 викладачів вищої категорії, 3 викладачі-методисти.

Стратегія (напрями реалізації місії)

Циклова комісія – згуртований колектив викладачів які працюють над формуванням і вдосконаленням науково-методичної бази коледжу та забезпечують високоякісну  підготовку курсантської та студентської молоді шляхом:
 розробки методичного забезпечення навчального процесу, яке відповідає сучасним вимогам до підготовки спеціалістів високого рівня;
 активної участі у роботі всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій;
 опанування курсантами та студентами денної та заочної форм навчання знаннями загальноосвітніх дисциплін
 проведення виховної та організаційної роботи із курсантами (студентами)
 керівництва науковими дослідженнями студентів та науковим гуртком.


Пріоритетними напрямками роботи циклової комісії є:
 підвищення якісного рівня науково-педагогічного складу циклової комісії через постійне самовдосконалення та самоосвіту;
 формування у курсантів та студентів предметних та інформаційно-комунікаційних компетентностей для реалізації творчого потенціалу, забезпечення життєдіяльності в сучасному світі та інтелектуального розвитку;
 використання результатів наукових досліджень як підґрунтя науково-методичного забезпечення підготовки фахівців;
 робота з модернізації навчального процесу шляхом подальшого впровадження новітніх технологій навчання та форм організації навчального процесу, їх забезпечення відповідними науково-методичними та дидактичними матеріалами;
 забезпечення динамічності індивідуальної траєкторії науково-педагогічної діяльності викладачів згідно зі змінами у навчально-інформаційному середовищі вищої школи та в рамках програми розвитку Університету.
 використання різноманітних форм і методів навчання;
 робота з обдарованими курсантами та студентами, розвиток їх інтелекту та зацікавленості;
 індивідуалізація навчальної діяльності з врахуванням здібностей та психологічних особливостей курсантів та студентів.


Перелік навчальних дисциплін, які викладаються цикловою комісією фізико-математичних дисциплін та інформатики Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ у 2019/2020 навчальному році:
 Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія )
 Фізика і астрономія,
 Інформатика
 Вища математика
 математика для економістів: вища математика. теорія ймовірності і математична статистика
 Основи вищої математики
 Теорія ймовірностей та математична статистика
 Основи теорії прийняття рішень
 Інформаційні технології
 Інформатика і комп’ютерна техніка
 Обчислювальна техніка
 Фізика
 Економіко-математичне моделювання
 Економіко-математичні методи та моделі: оптимізаційні методи та моделі. Економетрика
 Інформатика та комп’ютерна техніка
 Інформатика та обчислювальна техніка.
Досвід, майстерність і небайдужість – ось ті риси, які притаманні команді циклової комісії фізико-математичних дисциплін та інформатики.

ВИКЛАДАЧІ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Семенов Валерій Олегович

викладач циклової комісії

кандидат фізико-математичних наук, доцент

спеціаліст вищої категорії 

викладач-методист

Владов Сергій Ігорович

викладач циклової комісії

кандидат технічних наук

спеціаліст вищої категорії

викладач-методист

Грибанова Світлана Анатоліївна

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої категорії

Назаренко Надія Петрівна

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої категорії

викладач-методист

Котляров Кирило Геннадійович

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої категорії

Тутова Наталія Володимирівна

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої категорії

 

Борисенко Оксана Миколаївна

викладач циклової комісії

спеціаліст першої категорії

методист навчально-медодичного кабінету

Гусарова Оксана Василівна

викладач циклової комісії

спеціаліст першої категорії

 

Подгорних Надія Володимирівна

викладач циклової комісії

спеціаліст першої категорії

Москалик Віталій Михайлович

викладач циклової комісії

спеціаліст другої категорії

завідувач лабораторії фізики,

метрології та електричних вимірів

Лєбєдєва Дар'я Олександрівна

лаборант лабораторії фізики,

метрології та електричних вимірів

Омельченко Катерина Олександрівна

лаборант лабораторії фізики,

метрології та електричних вимірів